Introductie

Welkom op de Website van:

  Belangenvereniging  De Geer

Reconstructie De Geer

Het is al heel wat jaren geleden dat de Gemeente Zwijndrecht de eerste plannen heeft gemaakt voor de reconstructie van Bedrijventerrein De Geer.
Al heel snel werden de ondernemers uitgenodigd om mee te praten en zo ontstond er een “klankbordgroep” van ondernemers uit het gebied.

Inmiddels is de reconstructie een feit en wordt er hard gewerkt om ons terrein weer helemaal klaar te maken voor de toekomst. Nieuwe kabels en leidingen, nieuwe riolering, nieuw gemaal, nieuwe parkeerplaatsen, nieuwe wegen, fiets- en looppaden en opnieuw ingerichte groenpartijen maken dat we straks met elkaar weer trots kunnen zijn op onze vestigingsplaats.


Belangenvereniging  De Geer

Het is zowel in het belang van de ondernemers als de gemeente Zwijndrecht dat het bedrijventerrein ook na de oplevering van de reconstructie op een goede manier beheerd wordt. Daarom is door de klankbordgroep Belangenvereniging De Geer opgericht.


De doelstelling van de belangenvereniging

-  collectieve belangen van de ondernemers behartigen tijdens de reconstructie werkzaamheden
-  certificeren van het bedrijventerrein voor het Keurmerk Veilig Ondernemen
-  onderzoeken van collectieve beveiliging
-  onderzoeken van collectieve besparingen


Keurmerk Veilig Ondernemen

Het is van groot belang dat ook na reconstructie voor jaren de kwaliteit gehandhaafd wordt. 

Een uitstekend middel hiervoor is het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Bij dit proces zijn namelijk zowel de ondernemers, gemeente, politie en brandweer betrokken. Bovendien stopt het niet bij het behalen van het certificaat, maar is het een continu proces, dat ervoor zorgt dat alle betrokken partijen actief samenwerken aan een kwalitatief hoogwaardig en veilig bedrijventerrein.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

 

 

 

 designed by: Backspace